∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Μέχρι 18/9/2016
Μέχρι 21/9/2016
Από 22/9/2016
Μέλη ΣΕΕ / ΠΣΕ* οικονοµικά ενήµερα 70€ 100€
Μη Μέλη - Άλλοι επαγγελματίες 100€ 130€
Σπουδαστές Μέλη ΣΕΕ** 30€ 50€
Σπουδαστές Μη Μέλη ΣΕΕ** 60€ 80€

*ΠΣΕ: Παγκύπριος Σύλλογος Εργοθεραπευτών
** Παρακαλούνται οι σπουδαστές που υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής τους, ν' αποστέλλουν στο info@ergotherapists.gr αντίγραφο της ακαδημαϊκής τους ταυτότητας (φοιτητικό πάσο)
*** παρακαλούμε όπως καταθέσετε ολόκληρο το ποσό στην Τράπεζα Πειραιώς, ΙΒΑΝ:GR2801720770005077058867293

ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
  • Παρακολούθηση Επιστημονικών Συνεδριάσεων
  • Επίσκεψη στον Εκθεσιακό Χώρο
  • Συνεδριακό Υλικό
  • Διαλείμματα Καφέ
  • Πιστοποιητικό παρακολούθησης
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
  • Τα έξοδα συμμετοχής δεν επιστρέφονται

Ημερομηνία Διεξαγωγής

15 - 16 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές Ημερομηνίες

15-6-2016
26-6-2016: Υποβολή περιλήψεων

18-7-2016: Απάντηση επιστημονικής επιτροπής

18-9-2016
21-9-2016: Εγγραφή με χαμηλό δικαίωμα συμμετοχής