ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δείτε το μήνυμα του προέδρου από εδώ.

Πρόεδρος:
Μέλη:

Κεραμιώτου Κυριακή
Αθανασοπούλου Χριστίνα
Βένερη Κατερίνα
Ελένα Δέσποινα
Καραμπέτσου Μαρία
Κουλουμπή Μαρία
Μπαλταγιάννη Βασιλική
Μπαρμπαγιάννης Παναγιώτης
Μπάφας Χρήστος
Παπαγεωργίου Άρης

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δείτε το μήνυμα του προέδρου από εδώ.

Πρόεδρος:
Μέλη:

Κανταρτζή Σάρα
Αθανασοπούλου Χριστίνα
Βένερη Κατερίνα
Καλπογιάννη Ελίντα
Κεραμιώτου Κυριακή
Κηλίφης Νικόλαος
Κόντης Δημήτρης
Κοντογιάννη Ελένη
Κουλουμπή Μαρία
Λιονής Χρήστος
Μαρμαράς Νικόλας
Μοροζίνη Μαριάννα
Σακελλάρη Ευανθία
Σακελλαρίου Δικαίος
Τσίπρα Ιωάννα

Ημερομηνία Διεξαγωγής

15 - 16 Οκτωβρίου 2016

Σημαντικές Ημερομηνίες

15-6-2016
26-6-2016: Υποβολή περιλήψεων

18-7-2016: Απάντηση επιστημονικής επιτροπής

18-9-2016
21-9-2016: Εγγραφή με χαμηλό δικαίωμα συμμετοχής