Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών - Αρχείο

Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών

 

Διοργανώσεις του συλλόγου
(Συνέδρια - Ημερίδες - Σεμινάρια - Εκπαιδευτικά Εργαστήρια)

Ημ/νία Τίτλος Τόπος Πόλη Φορέας
20.03.1992 - 20.03.1992 1η Ημερίδα Εργοθεραπείας Αμφιθέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
26.11.1994 - 27.11.1994 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας Νοσοκομείο Παίδων Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
04.12.1999 - 05.12.1999 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας Ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
04.06.2005 - 04.06.2005 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: "Daring to do Occupational Therapy differently". Τμήμα εφήβων και νέων γενικού νοσοκομείου Αθηνών Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
25.06.2005 - 30.06.2005 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: "Επίδραση του οπτικού συστήματος στον έλεγχο στάσης, κίνησης και λειτουργίας". Χατζηπατέρειο Ίδρυμα ΚΑΣΠ Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
02.02.2008 - 03.02.2008 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εργοθεραπείας Πολυχώρος Αθηναΐς Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
06.12.2008 - 06.12.2008 Εκπαιδευτικό Εργαστήριο: Inclusive Design Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
01.01.2009 - 31.01.2010 Μαθαίνω να μαθαίνω Αθήνα Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
17.01.2009 - 17.01.2009 Κλίμακα εκτίμησης κινητικότητας - "Movement Assessment Battery for Children for Children - ABC" Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών
21.03.2009 - 21.03.2009 Εκπ. Εργαστήριο: «Επαγγελματική Συλλογιστική & Εργοθεραπευτική Πρακτική Βασισμένη σε Τεκμήρια» Κέντρο Λειτουργικής Φυσικοθεραπείας Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών

Σελίδα 1 από 6