Ημ/νία Τίτλος Τόπος Πόλη Φορέας
02.07.2017 - 08.07.2017 CE Course 1 - Οι θεωρητικές Βάσεις της Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης: Από τη Θεωρία στην Αναγνώριση Αθήνα Αθήνα Άλλοι Φορείς
28.07.2017 - 30.07.2017 CE Course 1 - 3 ΗΜΕΡΕΣ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Κατερίνη Κατερίνη Άλλοι Φορείς