Ημ/νία Τίτλος Τόπος Πόλη Φορέας
01.06.2018 - 03.06.2018 Δυσγραφία : αξιολόγηση και αντιμετώπιση Γραφεία Σ.Ε.Ε. Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών