Ημ/νία Τίτλος Τόπος Πόλη Φορέας
24.09.2018 - 25.09.2018 EFPC 2018 Crete conference ΤΕΙ Κρήτης Ηράκλειο Κρήτη Άλλοι Φορείς