Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών

Ημ/νία Τίτλος Τόπος Πόλη Φορέας
19.10.2018 - 21.10.2018 Δυσγραφία : αξιολόγηση και αντιμετώπιση Γραφεία Σ.Ε.Ε. Αθήνα Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών