Το Εργαστήριο Συστημικής Εκπαίδευσης & Θεραπείας οργανώνει ομάδες υποστήριξης για επαγγελματιές υγείας (γιατροί, νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές).

Πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορείτε να δείτε στο www.workinhealth.blogspot.com