Αγαπητοί συνάδελφοι,

Από τις 25-05-2018 τέθηκε σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR – EE 679/2016/ της 27ης Απριλίου 2016). Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Το Ελληνικό Κράτος προτίθεται να ενσωματώσει στην Νομοθεσία, τον εν λόγω κανονισμό - δείτε το σχετικό νομοσχέδιο (http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?p=9331).

Η ημερομηνία 25 Μαΐου 2018, αποτελεί την έναρξη της εφαρμογής και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ημέρα ολοκλήρωσης όλων των διαδικασιών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, είναι μια συνεχής διαδικασία.

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της εφαρμογής, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ, συμμόρφωση η οποία επικεντρώνεται σε τρεις τομείς:

  1. Συμμόρφωση ΠΣΕ (έλεγχος και συμμόρφωση διαδικασιών, συμμόρφωση & ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, εκπαίδευση προσωπικού & ανάπτυξη σχετικής κουλτούρας)
  2. Υποχρεωτικός ορισμός Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ-DPO), καθότι ως ΝΠΔΔ οφείλει να συμμορφωθεί σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.1 (α) & άρθρο 38 του ΓΚΠΔ
  3. Ενημέρωση των μελών του ΠΣΕ για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθήσουν και τις υποχρεώσεις τους, έτσι ώστε να πετύχουν τη βέλτιστη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ

Ακολουθούν:

  1. Συνοπτικά βήματα συμμόρφωσης Εργοθεραπευτή
  2. Συνοπτικά βήματα συμμόρφωσης με επεξηγήσεις
  3. Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις
  4. Ο κανονισμός ΓΚΠΔ-GKPD
  5. Αρχείο Δραστηριοτήτων - Υπεύθυνοι
  6. Αρχείο Δραστηριοτήτων - Εκτελούντες