Το παρακάτω κείμενο αποτελεί την πρόταση της ΠΔΕ προς το υπουργείο και αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του ΝΠΔΔ.

Όποιος συνάδελφος έχει προτάσεις ή προσθήκες μπορεί να τις στείλει με mail στο: mail@pse.org.gr

εκ της ΠΔΕ

Κατεβάστε το κείμενο από εδώ.