Κατεβάστε το πόρισμα της επιτροπής από εδώ.
Κατεβάστε τους πίνακες:
1. Διαγνωστικές κατηγορίες
2. Ομάδες διαγνωστικών κατηγοριών
3. Υφιστάμενο νομικό πλαίσιο
Κατεβάστε την επιστολή του Συλλόγου από εδώ.