Όπως είναι ήδη γνωστό, μετά την δημιουργία του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων, καταργήθηκε το νοσοκομειακό επίδομα και αντικαταστάθηκε από το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Πλην όμως μεταξύ των δικαιούχων του νέου αυτού επιδόματος δεν συμπεριλήφθηκαν οι εργοθεραπευτές, κατά προφανή δυσμενή διάκριση σε βάρος τους.

            Ως εκ τούτου ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών συντόνισε την κατάθεση ομαδικών αγωγών των μελών του κατά των δημόσιων νοσοκομείων με αντικείμενο την δικαστική διεκδίκηση του συγκεκριμένου επιδόματος. Όπως είχε ανακοινωθεί κατά το παρελθόν, οι πρώτες αγωγές των εργοθεραπευτών, που απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, έχουν γίνει δεκτές από το Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώ παρέμεναν σε εκκρεμότητα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων οι αγωγές πολυάριθμων εργοθεραπευτών, που απασχολούνται με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, δηλαδή ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι.

            Ήδη, λοιπόν, στις 24-10-2017 δημοσιεύτηκε η υπ’αριθμ. 18361/2017 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η σχετική αγωγή των εργοθεραπευτών – μονίμων δημοσίων υπαλλήλων κατά του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής.

            Το Δικαστήριο δέχτηκε ότι οι εργοθεραπευτές απασχολούνται κάτω από αντίστοιχες συνθήκες με το νοσηλευτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας, ώστε ο αποκλεισμός τους από την καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας να συνιστά αδικαιολόγητη δυσμενή διάκριση του νόμου σε βάρος τους. Με το σκεπτικό αυτό το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, προκειμένου να αποκαταστήσει την παραβιασθείσα συνταγματική αρχή της ισότητας, επιδίκασε στους εργοθεραπευτές το διεκδικούμενο επίδομα 24 μηνών, ήτοι τους επιδίκασε 3.600,00 ευρώ (24 μήνες Χ 150,00 ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής.

            Αναμφίβολα πρόκειται για μια σημαντική δικαστική επιτυχία του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και συνολικότερα του κλάδου, που δημιουργεί ελπίδα επιτυχίας και για τις υπόλοιπες εκκρεμείς αγωγές.

            Κατόπιν τούτου ο κλάδος των εργοθεραπευτών, ειδικώς μετά και την σύσταση του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών (ΠΣΕ), υπό την μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, θα συνεχίσει να διεκδικεί τα συμφέροντά του και να μάχεται για την αναβάθμισή του. Για τον λόγο αυτό ο ΠΣΕ θα επιδιώξει να λειτουργήσει ως συνδετικός κρίκος μεταξύ όλων των μελών του, ώστε να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για περαιτέρω διεκδικήσεις.

            Στην προσπάθεια αυτή δεν περισσεύει κανείς. Συνεχίζουμε όλοι μαζί.