Η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος
Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) διάρκειας τριών διδακτικών εξαμήνων, το οποίο
οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη
«Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία (ΜSc)» (Οκτώβριος 2017).

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κατόπιν επιλογής:
- Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ Τμημάτων Ιατρικής και άλλων τμημάτων των συναφούς
γνωστικού αντικειμένου (Επιστημών Υγείας, Νοσηλευτικής) καθώς και κάτοχοι
πτυχίου ΤΕΙ Τμημάτων Νοσηλευτικής, Φυσικοθεραπείας και λοιπών
Επιστημών Υγείας της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων
ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, εφόσον ικανοποιούν τις αναγκαίες
προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση των μαθημάτων.

Για επιπλέον πληροφορίες:
- Στο email του ΠΜΣ: rheum.msk@gmail.com
- Γραμματεία Ιατρικής Σχολής:
http://grammateia.med.uoa.gr/new/viewforum.php?f=211

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση έως και την 15η Ιουλίου
2017 στη Γραμματεία του ΠΜΣ: ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Λεωφ. Βασ. Σοφίας 114, Τ.Κ
115 27, ΑΘΗΝΑ, Ισόγειο ΑΠ (Πατάρι), Γραφείο Μονάδας Κλινικής
Ανοσολογίας-Ρευματολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική,
τηλ. 213-2088516, καθημερινά 10:00-14:00 (εκτός Τρίτης και Πέμπτης:
08:00-10:00.

Με εκτίμηση,

Δημήτριος Βασιλόπουλος
Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Δ/ντής του ΠΜΣ «Ρευματολογία-Μυοσκελετική Υγεία