Διαβάστε την κοινή ανακοίνωση των φορέων ειδικής αγωγής για το πόρισμα του Υπουργείου Υγείας