Αγαπητοί συνάδελφοι,

Το χρονικό διάστημα Ιούνιος 2016-Ιούνιος 2017 υπήρξε εξαιρετικά σημαντικό για το Συμβούλιο των Εργοθεραπευτών για τις Ευρωπαικές Χώρες, (COTEC).

Στο επισυναπτόμενο έγγραφο συνοψίζονται οι πιο σημαντικές συνεργασίες και συναντήσεις του Συμβουλίου με σκοπό την επικοινωνία μεταξύ των Εργοθεραπευτών στην Ευρώπη και την προώθηση του επαγγέλματος.

Με εκτίμηση,
Κατερίνα Βένερη,
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στο COTEC