Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο του ΣΕΕ θα παραμείνει κλειστό τη Δευτέρα, 26/06/2017.

εκ της γραμματείας