Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε την επιστολή με τις θέσεις του ΣΕΕ σχετικά με το τελικό σχέδιο του πορίσματος
της επιτροπής για θέματα ειδικής αγωγής και θεραπείας.

Με εκτίμηση,
το ΔΣ του ΣΕΕ