ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 19 MAΡΤΙΟΥ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΕΦ,ΦΛΕΜΙΓΚ 20.ΜΑΡΟΥΣΙ,ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
1.ΑΜΣΣ-ΕΠΩΔΥΝΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, Π.ΤΑΤΣΙΟΣ
2. ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,Κ.ΚΕΡΑΜΙΩΤΟΥ
3. ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ,ΑΚΡΑΣ ΧΕΙΡΟΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ,Γ.ΠΕΤΤΑ

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ : 10.00πμ

Πληροφορίες: www.eeef.gr