Αγαπητοί Συνάδελφοι και Σπουδαστές,
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτών δέχεται νέες αιτήσεις καθώς και ανανεώσεις συνδρομών για Ατομικά Μέλη για το 2017. Όπως θα δείτε και στο συνημμένο έγγραφο, η ιδιότητα του Ατομικού Μέλους της W.F.O.T. προσφέρει μια σειρά από πλεονεκτήματα, τα οποία επεκτείνονται κάθε χρόνο .

Αν επιθυμείτε να εγγραφείτε ως νέο ατομικό μέλος ή να ανανεώσετε τη συνδρομή σας στην Παγκόσμια Ομοσπονδία, θα πρέπει να καταβάλλετε το ποσό της ετήσιας ατομικής σας συνδρομής που αναφέρεται παρακάτω στον λογαριασμό του Σ.Ε.Ε, μέχρι τις 25 Ιανουαρίου 2017.
Για τυχόν απορίες για την διαδικασία συμμετοχής ατομικού μέλους στην W.F.O.T., μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον εκπρόσωπο του Σ.Ε.Ε. στη WFOT, Άρη Παπαγεωργίου, τηλ. 6973213596 , e-mail:arispap@hol.gr

Προσοχή, όσα μέλη μας, επαγγελματίες ή σπουδαστές καταθέσουν τη συνδρομή τους στον λογαριασμό του ΣΕΕ στην Τράπεζα, παρακαλούνται να στείλουν στο φαξ του Συλλόγου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, φωτοτυπία της κατάθεσής τους όπου θα αναγράφεται ευδιάκριτα: το όνομα τους, η φράση : ΣΥΝΔΡΟΜΗ WFOT 2017, το τηλέφωνο τους και το mail τους, καθώς και να ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον Εκπρόσωπο του ΣΕΕ. Αυτά είναι απαραίτητα στοιχεία, ώστε ο εκπρόσωπος να επικοινωνήσει στη συνέχεια με τα ατομικά μέλη και να στείλει τους αποκλειστικούς τους κωδικούς πρόσβασης για την περιοχή μελών της ιστοσελίδας της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, καθώς και για το Περιοδικό της.

H ετήσια συνδρομή παρουσιάζει μια μικρή αύξηση λόγω της ισοτιμίας Ευρώ-Δολαρίου, ήτοι:
Ετήσια συνδρομή για επαγγελματίες: 24 Ευρώ
Ετήσια συνδρομή για φοιτητές: 19 Ευρώ

Με εκτίμηση,

Εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος Σ.Ε.Ε. στη W.F.O.T.