Αγαπητοί συνάδελφοι,

ο ΣΕΕ ήταν παρών κατά τη συνάντηση των φορέων Ειδικής Αγωγής με τον ΕΟΠΥΥ, την Πέμπτη 5/1/2017. Ο λόγος της συνάντησης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, ήταν η κατ’ άρθρο εξέταση της επερχόμενης σύμβασης. Τον ΕΟΠΥΥ εκπροσωπούσε ο Αντιπρόεδρος του, κος Π. Γεωργακόπουλος και η επιτροπή διαπραγμάτευσης. Όλοι οι παριστάμενοι σύλλογοι αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στην ανωτέρω διαδικασία. Κατόπιν τούτου, και κατά τη διάρκεια της αποχώρησής μας, ήρθε ο Πρόεδρος κος Μπερσίμης με εκπροσώπους της ΕΣΑμεΑ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ. Από τους εκπροσώπους των συλλόγων γονέων εκφράστηκε η έντονη επιθυμία να υπογράψουμε ‘οπωσδήποτε συμβάσεις’, διατηρώντας παράλληλα την υψηλή ποιότητα παροχών σε νόμιμα πιστοποιημένους χώρους υγείας από τους επαγγελματίες του χώρου...