Το επόμενο μάθημα του τμήματος χεριού θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17/12 στα γραφεία της εταιρείας BTL, Θαρύπου 5 και Ευστρατίου Πίσσα 12, Νέος Κόσμος.
Ώρες Διεξαγωγής: 14:00 - 19:00
Θέμα: Εγκαύματα. Διάγνωση και Αποκατάσταση. Φυσικοθεραπευτική και Εργοθεραπευτική Παρέμβαση