ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 22/10 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΙΣΤΙΜ.
ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ: 3-8 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ.
ΘΕΜΑ: ΑΜΣΣ -ΕΠΩΔΥΝΟ ΑΝΩ ΑΚΡΟ ΔΙΑΦΟΡΟΔΙΑΓΝΩΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ