Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στη μελέτη με τίτλο: "Ηθικά διλήμματα & ηθικές εσωτερικές συγκρούσεις εργοθεραπευτών".

Σκοπός της μελέτης είναι:

Να διαφωτίσει σχετικά με τα ηθικά  διλήμματα και τις εμπειρίες ηθικών εσωτερικών συγκρούσεων που έχουν οι εργοθεραπευτές κατά την κλινική πρακτική τους, στον ελληνικό χώρο

 Να δημιουργήσει ένα χώρο συζήτησης για θέματα ηθικής και διαδικασίας ηθικής συλλογιστικής των εργοθεραπευτών στην Ελλάδα

 Να προβληματίσει τους επαγγελματίες εργοθεραπευτές για τον τρόπο που λαμβάνουν κλινικές αποφάσεις στα πλαίσια μιας ευρύτερης επαγγελματικής (κλινικής) συλλογιστικής

 Να αποτελέσει μια βάση για επιστημονικές, εκπαιδευτικές, συλλογικές και πολιτικές συζητήσεις για το μέλλον.

Η ερευνητική μεθοδολογία βασίζεται στην ανάπτυξη της έννοιας του Αndrew Jameton (1984) σχετικά με το "moral distress" και προτείνει τη χρήση ποσοτικών και ποιοτικών μεθόδων για τη διερεύνηση εμπειριών επαγγελματιών υγείας που έρχονται αντιμέτωποι με ηθικά διλήμματα στην καθημερινή τους πρακτική.

Για την εκπόνηση της έρευνας θα υιοθετηθεί αρχικά μια ποσοτική και στη συνέχεια μια ποιοτική μεθοδολογία.  Πιο συγκεκριμένα:

-Θα χρησιμοποιηθεί το Ερωτηματολόγιο Moral Distress Scale-Revised (MDS-R-OHPA) μεταφρασμένο και τροποποιημένο στα ελληνικά. 

-       Μέσα από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων θα δοθεί η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν να προχωρήσουν σε μια δεύτερη φάση συλλογής δεδομένων, κατά την οποία θα χρησιμοποιηθεί ημιδομημένη συνέντευξη.  Στη φάση εκείνη θα υπογραφεί Ενημερωμένη Συναίνεση και θα ληφθούν υπόψη οι ηθικές προεκτάσεις της ποιοτικής μεθοδολογίας. 

-     Κατά τη τελευταία φάση της Συλλογής Δεδομένων και, αφού έχει γίνει μια πρώιμη ανάλυση των δεδομένων της έρευνας, προβλέπεται να γίνουν Ομάδες Εστίασης (Focus Groups), που θα διευκολύνουν την επεξεργασία των στοιχείων που έχουν συλλεχθεί.  Το περιεχόμενο, η σύσταση και ο αριθμός των ομάδων εστίασης θα αποφασιστεί μετά την ολοκλήρωση της συλλογής ποσοτικών δεδομένων.


Ευελπιστούμε ότι τα αποτελέσματα θα διαφωτίσουν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα:

-  Σε ποιο βαθμό (συχνότητα και ένταση) οι επαγγελματίες εργοθεραπευτές βιώνουν ηθικές εσωτερικές συγκρούσεις κατά την πρακτική τους;

-      Ποια είδη των ηθικών διλημμάτων αναγνωρίζουν οι εργοθεραπευτές στο χώρο εργασίας τους;

-       Ποιοι παράγοντες συνδέονται με την εμπειρία των ηθικών εσωτερικών συγκρούσεων;

-    Ποιες στρατηγικές αναπτύσσονται για την επίλυση ηθικών διλημμάτων και τη διαχείριση ηθικών εσωτερικών συγκρούσεων;

Η συμμετοχή σας είναι εντελώς προαιρετική. Οι απαντήσεις είναι ανώνυμες, εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς της μελέτης. Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση, και μας ενδιαφέρει μόνο η προσωπική σας εμπειρία και άποψη.

ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ εδώ 

Εάν το επιθυμείτε, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους ερευνητές

Μαρία Κουλουμπή (emailmaria_kouloumpi@hotmail.com τηλ. 6974287171) και Κυριακή Κεραμιώτου (emailkeramiotou@hotmail.com τηλ. 6973200914).

Σας ευχαριστούμε για το χρόνο και την προσπάθειά σας.

Μαρία Κουλουμπή, Εργοθεραπεύτρια, MSc, Καθηγήτρια Εφαρμογών τμήματος Εργοθεραπείας ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας

Κυριακή Κεραμιώτου, Εργοθεραπεύτρια, MSc, ΓΝΕ Ελευσίνας 'Θριάσιο', Εργ. Συνεργάτης τμήματος Εργοθεραπείας ΣΕΥΠ, ΤΕΙ Αθήνας

Χρήστος Αναγνώστου, Φυσικοθεραπευτής, MSc, Προϊστάμενος Παραϊατρικού Tμήματος, ΓΝΕ Ελευσίνας 'Θριάσιο'

Ειρήνη-Δέσποινα Κανιούρα, Οικονομολόγος, υποψήφια Διδάκτωρ Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών