Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία αναζητά άρθρα-Μελέτες περιπτώσεων για δημοσίευση στην έκδοση του Οκτωβρίου του Περιοδικού της. Τα άρθρα θα πρέπει να αναδεικνύουν δημιουργικές συνεργασίες μεταξύ Εργοθεραπευτών και άλλων, μέσα ή έξω από την φροντίδα υγείας, με στόχο την ωφέλεια του πληθυσμού. Όποιος συνάδελφος ενδιαφέρεται να υποβάλλει άρθρο θα βρει περισσότερες πληροφορίες στο κάτωθι κείμενο.
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη W.F.O.T.

Creative partnerships in health... deadline for manuscripts July 1, 2016
Partnerships in health can be formed in a variety of ways but are often found to exist between public and non-government or private organizations. The private sector often provides significant financial, technical and operational risk and may be established to tackle a specific issue. Public-private partnerships PPPs have expanded over the last ten years and can be found in many countries.
Creative partnerships may develop outside of the norm and provide for a specific need or be developmental in scope. They can offer entrepreneurial approaches to challenge conventional thinking, be developed on a large or small scale, and may offer prospects for change.
This volume offers an opportunity to share your creative partnerships.
Case studies 1500 word: may follow the following format: introduction with a description of the situation and context including the socioeconomic, political climate of practice, reason for new practice, background (the scenario), role of OT, implications and impact, conclusion with application perhaps to other places/countries
For submission details, please go to www.tandfonline.com/toc/yotb20/