ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΕΕ ΜΕ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Τη Δευτέρα 8/2/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών με την ηγεσία του ΕΟΠΥΥ. Εκ μέρους του ΣΕΕ παραβρέθηκαν οι: Κυριακή Κεραμιώτου, πρόεδρος, Σταυρούλα Μπακατσή, αντιπρόεδρος, Μαίρη Καραμπέτσου, γεν. γραμματέας και  Παραράς Αλέξης, νομικός σύμβουλος του ΣΕΕ. Εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ παραβρέθηκαν οι: Σωτήριος Μπερσίμης, πρόεδρος, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, αντιπρόεδρος και Μιχάλης Ψαλτάκος, μέλος ΔΣ.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα πάγια προβλήματα του κλάδου, η κοστολόγηση της εργοθεραπευτικής συνεδρίας, και ο προσδιορισμός των ιατρών, ανά ειδικότητα, που θα έχουν την δυνατότητα να συνταγογραφούν συνεδρίες εργοθεραπείας, ώστε να συμπληρωθεί το περιεχόμενο της υπ’αριθμ. οικ. 113385/31-12-2014 Απόφασης του Υπουργού Υγείας (Τροποποίηση επί της Υ9/οικ.70521/18−8−14 «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων» Υπουργικής Απόφασης, ΦΕΚ Β΄ 35/14-01-2015).

Το ΔΣ του ΣΕΕ ενημέρωσε τη νέα ηγεσία του ΕΟΠΥΥ για τη μέχρι τώρα εξέλιξη των διεκδικήσεων του κλάδου. Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ εμφανίστηκε καταρχήν να αναγνωρίζει ότι η αποζημίωση ύψους 1,23 ευρώ ανά εργοθεραπευτική συνεδρία είναι άδικη και αναχρονιστική, δεσμευόμενος παράλληλα να εξετάσει άμεσα το ζήτημα. Τέλος, ζητήθηκε η συνεργασία ΣΕΕ και ΕΟΠΥΥ μέχρι την έκδοση του νέου ΕΚΠΥ.