1. Την Πέμπτη 26/11/2015 πραγματοποιήθηκε το πρώτο δικαστήριο για το ανθυγιεινό. Αφορούσε τους συνάδελφους που εργάζονται στο Αιγινήτειο με σύμβαση αορίστου χρόνου. Αναμένουμε την απόφαση.

2. Στη Γενική Συνέλευση της 11ης Οκτωβρίου 2015 συζητήθηκε το θέμα της οικονομικής ενημερότητας των μελών του ΣΕΕ. Προς διευκόλυνση των μελών που οφείλουν πολλές συνδρομές για να θεωρούνται οικονομικά ενήμερα μέλη, αποφασίστηκε ομόφωνα να πληρώνουν στο εξής το τρέχον έτος και ένα οφειλόμενο, μέχρι την εξόφληση των παλαιοτέρων οφειλών.

3. Το ΔΣ του ΣΕΕ συναντήθηκε με το ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Λογοπαιδικών - Λογοθεραπευτών (ΠΣΛ) στις 21/11/2015, στα γραφεία του ΠΣΛ. Τα δύο ΔΣ αντάλλαξαν απόψεις σε τρέχοντα θέματα που αφορούν τις δύο ειδικότητες και συμφώνησαν να συνεργαστούν σε επιστημονικές και άλλες δράσεις.

με εκτίμηση

το ΔΣ του ΣΕΕ