Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργοθεραπευτώ προετοιμάζει μία Δήλωση Θέσης για την Εργοθεραπεία και το Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης. Για να διερευνηθεί ο ρόλος της Εργοθεραπείας στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης παγκοσμίως, γίνεται μια διαδικτυακή έρευνα στο σύνδεσμο: https://www.surveymonkey.com/s/WFOTCJ2015
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην έρευνα παρακαλούνται να επισκεφθούν τον ανωτέρω ιστότοπο μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου.

Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στην WFOT