Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το πρώτο τεύχος του Περιοδικού της WFOT για το 2015 μόλις εκδόθηκε online για πρώτη φορά από την πλατφόρμα του εκδοτικού οίκου Maney στη διεύθυνση: www.maneyonline.com/otb
Τα ατομικά μέλη της WFOT μπορούν να ρυθμίσουν το λογαριασμό τους και να έχουν πρόσβαση στο τεύχος ακολουθώντας τις οδηγίες παρακάτω.
Με εκτίμηση,
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του Σ.Ε.Ε στη WFOT

The World Federation of Occupational Therapists (WFOT) is pleased to announce that the first 2015 issue of the WFOT Bulletin has been published on Maney's state-of-the-art online publishing platform atwww.maneyonline.com/otb. This issue marks the first to be published with Maney Publishing with its new redesign, and the theme of the issue is healthy ageing.
What's new with the Bulletin?
• New professional look for the journal cover and inside
• New digital publication on Maney Online with advanced online publishing technologies and back archive
• Same free online access via WFOT website for members
• Print copies available for purchase at an additional price from WFOT
• Increasing to 3 issues per year in 2017
How to claim your member access
Please register for an online account on the WFOT website, or login to your existing account, to obtain your free online access to the WFOT Bulletin: http://www.wfot.org/Membership.aspx.
Set up your account now →
If you are already registered as a WFOT Individual Member and have been assigned a membership number, you can set up your account online. Once your account is established, you can log in and access members only content by clicking the Login button at the top of each page.
Print copies are also available for individual members to purchase from the WFOT online store.
Login to your account →
Table of contents
Volume 71, Issue 1 (April, 2015)
Editorial
Healthy ageing
Kit Sinclair
pp. 1–2
Message from the President: A new age
Marilyn Pattison
pp. 3–4
Healthy ageing is NOT anti-ageing: Healthy ageing – a goal to inspire
Poh Hin Lim, Nathan Vytialingam
pp. 5–6
WFOT Congress keynote addresses
Occupational therapy serving the community in an era of rapid change
Susanne Iwarsson
pp. 7–10
Innovations and challenges in occupational therapy in Japan: From the viewpoint of the Japanese Association of Occupational Therapists
Kumiko Terayama
pp. 11–17
WFOT Position papers
Definición de terapia ocupacional, WFOT, 2012
pp. 18–18
Declaración de posicionamiento sobre la terapia ocupacional centrada en el usuario
pp. 19–19
Actualizacion - Declaración de posicionamiento. Relación de los usuarios con terapia ocupacional (terapeutas ocupacionales que responden a las necesidades expresadas por los usuarios/consumidores)
pp. 20–21
Healthy Ageing Section
CarFit Canada: Lessons learned from an international collaboration
Janet Craik, Erica Stern, Julie Lapointe, Nick McCarthy, Elin Schold Davis
pp. 22–25
'Juego, creatividad y diálogo como aspectos fundamentales para fomentar la participación en la intervención con adultos mayores'. Una propuesta desde la realidad Chilena
Constanza Rojas Alten
pp. 26–31
Descripción de las relaciones intergeneracionales abuela-nieto en la ciudad de Madrid: Abordaje cualitativo
María Gracia Carpena-Niño, Domingo Palacios-Ceña, Katherine Zambrano Suárez
pp. 32–38
General papers
Empoderamiento a través de las estrategias creativas en terapia ocupacional
Lucia Aranda-Kilian
pp. 39–44
A critical exploration of the development of occupational therapy in Poland and Latvia: A comparative case study
Marta Watson, Katrina Bannigan
pp. 45–52
Competency-based education: A survey study of international occupational therapy educational programmes
Bonny Jung, Lorie Shimmell, Deb Stewart, Leah Gatti, Kyrsten Venasse, Lindsay Plaisant, Ritchard Ledgerd, Sue Baptiste
pp. 53–58
Never miss an issue! Sign up for Table of Contents alerts on the journal homepage: www.maneyonline.com/loi/otb
Visit the Journal Homepage →
Thank you for your continued support of WFOT.