Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το περιοδικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, το οποίο εκδίδεται 2 φορές ανά έτος σε ηλεκτρονική μορφή πλέον από τον γνωστό εκδοτικό οίκο Maney Publishing, απευθύνει πρόσκληση για άρθρα προς δημοσίευση. Τα θέματα των επομένων τευχών θα τα βρείτε στο παρακάτω κείμενο όπως και περαιτέρω πληροφορίες για την υποβολή των άρθρων. Θα πρέπει να τονισθεί ότι η αναγνωσιμότητα του περιοδικού είναι πολύ μεγάλη, αγγίζει τους 30.000 εργοθεραπευτές.

Με εκτίμηση,
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη WFOT

Scope & areas of interest
The World Federation of Occupational Therapists Bulletin aims to promote awareness and understanding of the WFOT and its activities and services, the development of the occupational therapy profession worldwide, and the international exchange of professional knowledge and experience.
Biannual themed issues are published, and articles are accepted in any of the four official languages of the WFOT: English, French, Spanish and German.
Editor: Dr Kit Sinclair, Hong Kong
Forthcoming themes:
April 2015: Healthy ageing
Oct 2015: Human rights & health
April 2016 Education
Oct 2016: Creative partnerships in health
March 2017: Working with children
See more →
Journal Homepage →
Benefits of submitting
• Global readership of almost 30,000 WFOT member occupational therapists
• Increased article visibility now with online publication on Maney's state-of-the-art platform, Maney Online
• Advance Articles enable peer-reviewed and copy-edited articles to be immediately published online in advance of an issue, for speedy dissemination
• No submission or page charges
• Option to publish in English, Spanish, French or German
• Option to publish open access papers
How to submit
Submissions to the World Federation of Occupational Therapists Bulletin are welcome. If you would like to submit your article you can do so online through the Editorial Manager submission system.
For more information visit the Instructions for Authors page.