Η Εθνική Συμμαχία για την Ευημερία και αξιοπρέπεια των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας συγκροτήθηκε το 2011 συνεχίζοντας το στόχο του ομώνυμου ευρωπαικού προγράμματος WeDO να δημιουργηθεί μια μόνιμη και ανοικτή Ευρωπαϊκή Εταιρική Συμμαχία των ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών / τοπικών φορέων, αφοσιωμένων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και στην καταπολέμηση της κακοποίησης των ηλικιωμένων.

Συντονιστής της Συμμαχίας είναι η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία και ο ΣΕΕ είναι ένας από τους συνεργαζόμενους εταίρους.

Στα συνημμένα αρχεία μπορείτε να δείτε την εισηγητική έκθεση για την εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Γήρανση και τους Ηλικιωμένους που κατέθεσε στα αρμόδια Υπουργεία η Εθνική Συμμαχία, στα πλαίσια της δράσης της.