Έχει τεθεί σε εφαρμογή η νέα ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών σε ασφαλιστικά ταμεία, η οποία περιλαμβάνει ληξιπρόθεσμες οφειλές έως και 2 Μαρτίου 2015.
Στην νέα αυτή ρύθμιση μπορούν να ενταχθούν και οι υφιστάμενες ρυθμίσεις που τηρούν οι επιχειρήσεις και έχουν προκύψει με προηγούμενους νόμους.


Η νέα αυτή ρύθμιση είναι ευνοϊκότερη της προηγούμενης ως προς το μειωμένο επιτόκιο 3 % αντί 4,56%, έχει μέγιστο αριθμό δόσεων τις 100 δόσεις, ανεξαρτήτου ύψους οφειλής, αντί της 72 της προηγούμενης, καθώς και μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί των προσαυξήσεων και πρόσθετων τελών, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που θα επιλέξετε.
Ενδεικτικά οι εκπτώσεις έχουν ως εξής:
• Εφάπαξ καταβολή - ποσοστό έκπτωσης 100%
• Ρύθμιση έως 36 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 80%
• Ρύθμιση από 37 έως 50 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 70%
• Ρύθμιση από 51 έως 72 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 60%
• Ρύθμιση από 73 έως 100 μηνιαίες δόσεις - έκπτωση 50%
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για υπαγωγή στην ρύθμιση είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του Απριλίου.
Τμήμα Μισθοδοσίας


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
Fax: (+30) 210 9244422
fb icon: CompuTax  | toolbar twitter: @cmptax