ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥΣ

Τέθηκε σε λειτουργία και είναι διαθέσιμη στους πολίτες, η εφαρμογή στο TAXISnet, για την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 51 τον ν. 4305/2014.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν με τους κωδικούς TAXISnet από την επιλογή «Αιτήσεις Ρυθμίσεων (ν. 4152/13 & ν. 4305/14)» στη σχετική εφαρμογή και να επιλέξουν τον τύπο ρύθμισης που επιθυμούν να ενταχθούν.

 


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
Fax: (+30) 210 9244422
fb icon: CompuTax  | toolbar twitter: @cmptax