Αγαπητοί συνάδελφοι,

Στη ΓΣ της 5ης Οκτωβρίου 2014, αποφασίστηκε η διοργάνωση του 7ου Πανελληνίου Συνεδρίου Εργοθεραπείας, στο τέλος του 2015.
Για αυτό το λόγο καλούνται τα μέλη του συλλόγου που επιθυμούν, να δηλώσουν πρόθεση συμμετοχής στην οργανωτική επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Στην επιτροπή μπορούν να συμμετάσχουν τα τακτικά, οικονομικά ενήμερα μέλη.
Οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν εγγράφως με την συνημμένη αίτηση το αργότερο μέχρι 30 Νοεμβρίου 2014.
Τα μέλη που τελικά θα συμμετάσχουν στην επιτροπή θα πρέπει να είναι συνεπή στις υποχρεώσεις τους ως μέλη της , αλλιώς ο Σύλλογος διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής όσων δεν ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους.

Η παράταση δίνεται επειδή η μέχρι τώρα συμμετοχή είναι ανεπαρκής. Σε περίπτωση που τελικά δεν συμπληρωθεί ο αναγκαίος αριθμός μελών για τη σύσταση της οργανωτικής επιτροπής το συνέδριο θα αναβληθεί.

Με εκτίμηση
Το ΔΣ

"Κατεβάστε" την αίτηση από εδώ.