Τα ΔΣ του ΣΕΕ και του ΣΕΛΛΕ (Σύλλογος Επιστημόνων Λογοπαθολόγων - Λογοθεραπευτών Ελλάδος), μετά από επικοινωνία και συνεργασία κοινοποίησαν στο Υπουργείο Παιδείας την αντίθεση τους στην απαίτηση διδακτικής και παιδαγωγικής επάρκειας από τους κατόχους πτυχίου ΤΕΙ.

Διαβάστε την επιστολή από εδώ.