Αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών θα διεκδικήσει δικαστικά τα αναδρομικά του ανθυγιεινού επιδόματος από το Μάιο του 2012.

Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν παρακαλώ να αποστείλουν τα στοιχεία τους (αναφέρονται παρακάτω), στο email του ΣΕΕ [info@ergotherapists.gr].
Μπορούν να συμμετέχουν οι συνάδελφοι που εργάζονται σε ΝΠΔΔ, μόνιμοι υπάλληλοι ή με σύμβαση αορίστου χρόνου, μέλη του συλλόγου ή μη μέλη.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:

ΧΩΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:

EMAIL:

ΜΕΛΟΣ ΣΕΕ: ΝΑΙ ΟΧΙ