Αγαπητά μέλη,

Όσες και όσοι παρακολουθούν την έκδοση του περιοδικού του συλλόγου θα γνωρίζουν ήδη πως ο ΣΕΕ έχει καθυστερήσει την έκδοση του περιοδικού το τελευταίο εξάμηνο λόγω αδυναμίας συγκέντρωσης του αναγκαίου αριθμού άρθρων.

Κάνουμε έκκληση σε όλα τα μέλη να συντάξουν και να στείλουν άρθρα για το περιοδικό.

Τα άρθρα σας μπορούν να είναι θεωρητικά, παρουσιάσεις πλαισίων εργασίας και προγραμμάτων, νέες προσεγγίσεις, ερευνητικές εργασίες, περιπτωσιολογικές μελέτες (case studies) και σύντομες βιβλιοπαρουσιάσεις (έως 150 λέξεις), βιβλίων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Οδηγίες για την συγγραφή και τη δημοσίευση των άρθρων θα βρείτε στην ιστοσελίδα του συλλόγου:
http://www.ergotherapists.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=120&Itemid=134

Με εκτίμηση,
Εκ μέρους της Ομάδας Περιοδικού,

Μαρουλάκης Γιώργος, Ειδικός Γραμματέας ΣΕΕ