Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών (ΣΕΕ) προσκαλεί τα μέλη του, επαγγελματίες και φοιτητές, να συμμετάσχουν (ατομική ή ομαδική συμμετοχή) στον διαγωνισμό για τον σχεδιασμό αφίσας για την Παγκόσμια Ημέρα Εργοθεραπείας 2014 μέσω email στο imera.ergotherapeias@gmail.com μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2014 .

Περισσότερες πληροφορίες στη αφίσα από εδώ.