Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ για άνεργους επαγγελματίες υγείας (επί πληρωμή), διάρκειας 9 μηνών, εκ των οποίων οι 2 μήνες είναι εκπαίδευση και οι 7 μήνες πρακτική άσκηση. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στην Ελευσίνα.
Τηλ Επικοινωνίας: 210-5561671
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα, 28/07/2014