Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρακάτω θα βρείτε μια επικαιροποιημένη πρόσκληση από τον Π.Ο.Υ. για να συμμετάσχουν οι Εργοθεραπευτές στο Παγκόσμιο Δίκτυο Κλινικής Πρακτικής για την περαιτέρω εξέλιξη του ICD11- Ταξινόμηση των Ψυχικών Διαταραχών και Διαταραχών Συμπεριφοράς, επίγονο του ισχύοντος ICD10.
Προτείνω σε όσους συνάδελφους εργάζονται στον τομέα της Ψυχικής Υγείας να εγγραφούν στο Δίκτυο, το οποίο ήδη αριθμεί 10.000 μέλη από 127 χώρες. Είναι πολύ σημαντικό για το επάγγελμά μας να έχει συμμετοχή σε τόσο σημαντικά θέματα.
Για τους όρους και προϋποθέσεις, διαβάστε το παρακάτω μήνυμα και αν συμφωνείτε, εγγραφείτε ακολουθώντας τον σύνδεσμο στο τέλος του μηνύματος. Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στο προηγούμενο σχετικό μήνυμα που σας έχει σταλεί.

Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη WFOT

 

Dear Colleague,
This is a follow-up to the email previously sent (first week of May, 2014) requesting the participation of members of WFOT to join the Global Clinical Practice Network. As was mentioned, the World Health Organization's Department of Mental Health and Substance Abuse is forming a global network of mental health professionals to help inform the development of the classification of Mental and Behavioural Disorders for the next version of the International Classification of Diseases (ICD-11), if you have not already done so.
The WFOT is encouraging occupational therapists, working in the mental health field, to lend their professional experience to help develop the ICD-11 by registering for WHO's Global Clinical Practice Network (GCPN). As a part of this international group of health professionals, you will be asked to provide information and feedback, to WHO, based on your clinical expertise, experience, and knowledge as they develop the new classification of mental and behavioural disorders. This is of vital importance to ensuring that the new classification is clinically useful, easy to use and accurate.
Once registered in the GCPN, you will receive survey requests no more than once a month, and each survey will takeapproximately 20 – 30 minutes to complete. You participation will be completely voluntary, and your responses will be kept confidential, secure, and will not be released to anyone else. We will never ask you to provide information that could be used to identify any of your patients. Data are to be analyzed in aggregate form and used exclusively for the purpose of ICD revision. The first studies have already begun.
From the main link below, you can choose to register in any of nine languages (Arabic, Chinese, English, French, German, Japanese, Portuguese, Russian and Spanish).
For additional information please refer to our website or our previous email.
To register for WHO Global Clinical Practice Network, please click on this link or paste it into your Internet browser:
http://www.globalclinicalpractice.net
If you have any questions about the Global Clinical Practice Network or about your participation, please contact Dr. Tahilia Rebello, GCPN Project Coordinator, at gcpn@who.int.