ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 30/06/2014
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Αγαπητοί πελάτες,
Η παρακάτω ενημέρωση αφορά την διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της φορολογικής σας δήλωσης.

 1. Επισημαίνεται ότι η εκκαθάριση των δηλώσεων και πληρωμή της Α΄ δόσης του φόρου θα έχει για όλους καταληκτική ημερομηνία 31/07/2014 ανεξάρτητα από τον χρόνο που θα υποβληθεί, ηλεκτρονικά, η δήλωση.
 2. Τα εκκαθαριστικά από το τρέχον έτος και μετά δεν θα ταχυδρομούνται, αλλά θα αποστέλλεται ηλεκτρονική ενημέρωση στην διεύθυνση e-mail που έχετε δηλώσει στην Γ.Γ.Π.Σ.
 3. Δήλωση υποβάλλουν υποχρεωτικά όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι δεν είναι προστατευόμενα μέλη.
 4. Για όσους έχει μεταβληθεί η οικογενειακή τους κατάσταση από άγαμος σε έγγαμος και το αντίθετο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά, άμεσα, με την εταιρεία ώστε να επιβεβαιώσουμε στην Γ.Γ.Π.Σ. τη νέα σας οικογενειακή κατάσταση.

Ε9

Οι προθεσμίες υποβολής αλλαγών στην ακίνητη περιουσία έχουν ως εξής:

 • Για αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί έως 31/12/13 η καταληκτική ημερομηνία είναι 31/05/2014.
 • Για αλλαγές που έχουν συντελεστεί από 01/01/2014 έως 31/05/2014 η καταληκτική ημερομηνία είναι 30/06/2014.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 1. Για κάθε ακίνητο που δηλώνεται και δεν είχε δηλωθεί το προηγούμενο έτος χρειάζεται ο αριθμός παροχής της ΔΕΗ.
 2. Αριθμοί ΑΜΚΑ για κάθε προστατευόμενο μέλος.
 3. Βεβαιώσεις τόκων από τράπεζες. Φέτος θα δηλωθεί το σύνολο των τόκων από το πρώτο ευρώ.
 4. Βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων κυρίων και επικουρικών ταμείων.
 5. Βεβαιώσεις παρακρατούμενων φόρων ή φόρων που προκαταβλήθηκαν για τον σχετικό συμψηφισμό τους.
  (Σημείωση: Για τις περιπτώσεις 4 και 5, οι βεβαιώσεις αποδοχών, συντάξεων, παρακρατηθέντων και προκαταβληθέντων φόρων, θεωρητικά είναι προσυμπληρωμένες.Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε φρόνιμο να προσκομίσετε τα αντίστοιχα έγγραφα ώστε να προχωρήσουμε σε επαλήθευση αυτών)
 6. Εάν έχετε προβεί σε αγορά αυτοκινήτου ή σκάφους εντός του 2013, την αντίστοιχη απόδειξη για την αγορά του και φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας.
 7. Εάν έχετε προβεί σε αγορά, πώληση ή μεταβίβαση ακινήτου με γονική παροχή, το αντίστοιχο συμβόλαιο.
  (Σημείωση: Για τις περιπτώσεις 6 και 7, εάν η αγορά έχει γίνει με την σύναψη δανείου τότε θα πρέπει να έχετε την σύμβαση του δανείου αυτού, καθώς και βεβαίωση για το σύνολο των δόσεων που έχουν καταβληθεί εντός της χρήσης του 2013)
 8. Δικαιολογητικά εκπιπτόμενων δαπανών:
  • Δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών. Το συνολικό πόσο των αποδείξεων θα πρέπει να αντιστοιχεί στο 25% του εισοδήματος και έως τις 42.000 ευρώ. Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά πλέον μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Ιατρικές δαπάνες. Περιλαμβάνονται ποσά ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης. Σημειώνεται ότι από φέτος οι ιατρικές δαπάνες θα καταχωρούνται αναλυτικά και αυτό συνεπάγεται ότι το ΑΦΜ του φορέα ή του ιατρού θα πρέπει να είναι ευδιάκριτο. Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Δωρεές ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων. Ο συγκεκριμένος κωδικός αφόρα μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους.
  • Δωρεές χρηματικών ποσών στο δημόσιο κ.τ.λ.. Ο συγκεκριμένος κωδικός αφορά μόνο μισθωτούς και συνταξιούχους.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Για όσους έχουν κάνει έναρξη μετά την 01/01/2013 ο φόρος θα είναι μειωμένος κατά 50% και μέχρι τα 10.000 ευρώ.
 • Δεν επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για όσους βρίσκονται 3 έτη προ συντάξεως και για όσους έχουν γεννηθεί μέχρι την 31/12/1951.
 • Θα υπάρχει μειωμένο τέλος επιτηδεύματος για όσους τηρούν βιβλία και θα φορολογηθούν ως μισθωτοί εφόσον πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ

Φορολογικές Δηλώσεις

Έντυπο Ε1 Υπόχρεου

35 ?

 

Έντυπο Ε1 Συζύγου

10 ?

 

Έντυπο Ε2

3 ?

ανά ακίνητο
ελάχιστη χρέωση 15 ?

Έντυπο Ε3 και Φορολ. Αναμόρφωση Ατομικών Επιχ.

35 ?

 

Έντυπο Ε3 και Φορολ. Αναμόρφωση Νομικών Προσώπων και Ε5

50 ?

 

Έντυπο Ε3 και Φορολ. Αναμόρφωση Νομικών Προσώπων και Φ10

60 ?

 

Έντυπο Ε9 2014

6 ?

ανά ακίνητο

 


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
Fax: (+30) 210 9244422
fb icon: CompuTax  | toolbar twitter: @cmptax