Νέες Συγκεντρωτικές - Τελική Εγκύκλιος
Με ημερομηνία 17/3/14, κυκλοφόρησε η τελική (πάντα με επιφύλαξη) εγκύκλιος από το Υπ. Οικονομικών με αριθμό 1078, με τις αποφάσεις για το Θέμα των Νέων Συγκεντρωτικών Καταστάσεων.
Με βάση λοιπόν την εγκύκλιο έχουμε:

  • Νέα Υποχρέωση για όλες τις Επιχειρήσεις
  • Μεταβατική Περίοδο για το 2014 με 3μηνιές συγκεντρωτικές καταστάσεις για τα έσοδα
  • Αναγγελία μηνιαίων συγκεντρωτικών καταστάσεων για τα έσοδα από το 2015
  • Μη υποβολή για τις Μηδενικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών
  • Τροποποιητική κατάσταση προμηθευτών, εφόσον χρειαστεί μέχρι τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους.

Πιο αναλυτικά:

Συγκεντρωτική Κατάσταση Εσόδων (Πελατών)

Όλα τα Β' και Γ' κατηγορίας Βιβλία, αποστέλλουν κάθε 3μηνο το σύνολο των Τιμολογίων Πελατών ανά ΑΦΜ, ανεξαρτήτως αξίας και το σύνολο των Λιανικών Πωλήσεων, χωρίς αναφορά σε ΑΦΜ.
Από την Κατάσταση αυτή προκύπτουν:

  • Έλεγχος αντιπαραβολής τιμολογίου εκδότη και λήπτη
  • Έλεγχος συμφωνίας εσόδων ΦΠΑ τριμήνου με έσοδα συγκεντρωτικής
  • Για οποιαδήποτε τροποποίηση στο ΦΠΑ θα πρέπει να προηγείται και τροποποιητική στη συγκεντρωτική κατάσταση

Συγκεντρωτική Εξόδων (Προμηθευτών)

Όλα τα Β' και Γ' κατηγορίας Βιβλία, με ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ, αποστέλλουν κάθε 3μηνο το σύνολο των Τιμολογίων Προμηθευτών - Πιστωτών ανά ΑΦΜ, ανεξαρτήτως αξίας και το ένα μέρος των λοιπών Εξόδων, χωρίς αναφορά σε ΑΦΜ.
Όλα τα Β' και Γ' κατηγορίας Βιβλία, χωρίς ένταξη στο καθεστώς ΦΠΑ, αποστέλλουν μία φορά τον χρόνο, το σύνολο των Τιμολογίων Προμηθευτών - Πιστωτών ανά ΑΦΜ, ανεξαρτήτως αξίας και το ένα μέρος των λοιπών Εξόδων, χωρίς ΑΦΜ.
Από την Κατάσταση αυτή προκύπτουν:

  • Έλεγχος αντιπαραβολής τιμολογίου εκδότη και λήπτη
  • Για οποιαδήποτε τροποποίηση στο ΦΠΑ θα πρέπει να προηγείται και τροποποιητική στη συγκεντρωτική κατάσταση

Ετήσιες Συγκεντρωτικές 2014

Είδος Επιχειρ.

Κατ. Βιβλίων

ΦΠΑ

Συγκ. Εσόδων

Συγκ. Εξόδων

Σύνολο Ετήσιων Συγκ.

Εκπαίδευση

Β' και Γ'

ΟΧΙ

4

1

5

Ιατρικές Υπηρεσίες

Β' και Γ'

ΟΧΙ

4

1

5

Νομικές Υπηρεσίες

Β' και Γ'

ΝΑΙ

4

4

8

Λοιπές Υπηρεσίες

Β' και Γ'

ΝΑΙ

4

4

8

Εμπόριο

Β' και Γ'

ΝΑΙ

4

4

8

Ετήσιες Συγκεντρωτικές 2015

Είδος Επιχειρ.

Κατ. Βιβλίων

ΦΠΑ

Συγκ. Εσόδων

Συγκ. Εξόδων

Σύνολο Ετήσιων Συγκ.

Εκπαίδευση

Β' και Γ'

ΟΧΙ

12

1

13

Ιατρικές Υπηρεσίες

Β' και Γ'

ΟΧΙ

12

1

13

Νομικές Υπηρεσίες

Β'

ΝΑΙ

12

4

16

Νομικές Υπηρεσίες

Γ'

ΝΑΙ

12

12

24

Εμπόριο

Β'

ΝΑΙ

12

4

16

Εμπόριο

Γ'

ΝΑΙ

12

12

24

Λοιπές Υπηρεσίες

Β'

ΝΑΙ

12

4

16

Λοιπές Υπηρεσίες

Γ'

ΝΑΙ

12

12

24

Η Ημερομηνία Υποβολής των εσόδων είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους, ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων ή απαλλαγής τους από την τήρηση αυτών η τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν.
Τα έξοδα υποβάλλονται ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων, πριν την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από το ημερολογιακό τρίμηνο που αφορούν, και για όσους απαλλάσσονται του ΦΠΑ πριν το τέλος του επόμενου μήνα από τη λήξη του εκάστοτε ημερολογιακού έτους.
Ειδικά για την 1η φορά, οι καταστάσεις του πρώτου τριμήνου του ημερολογιακού έτους 2014, υποβάλλονται μέχρι το τέλος Μαΐου 2014.

Σημείωση:
Σχετικά με το θέμα της Χρέωσης της νέας αυτής Υποχρέωσης, όπως έχουμε ήδη δεσμευτεί, πρώτα θα την Κοστολογήσουμε και στην συνέχεια θα σας ανακοινώσουμε την Χρέωση ανά Συγκεντρωτική, που θα υποχρεούστε να υποβάλλετε για το 2014.

Με εκτίμηση
Για την COMPUTAX
 
Γκούμας Ιάκωβος


© 2001-2013 CompuTax - Γκούμας και Συνεργάτες Α.Ε.
Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος

Ελευθερίου Βενιζέλου 4, 17676, Καλλιθέα, Αθήνα
Τηλ. επικοινωνίας: (+30) 210 9246030, E-mail: computax@computax.gr
Fax: (+30) 210 9244422
fb icon: CompuTax  | toolbar twitter: @cmptax