Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο του ΣΕΕ θα παραμείνει κλειστό σήμερα, Δευτέρα, 10/03/2014, λόγω ασθενείας

Εκ της γραμματείας