Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως θα δείτε και παρακάτω, στον ιστότοπο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, www.wfot.org > Resource Centre > General, μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις για εργασία ως Εργοθεραπευτής σε άλλη χώρα. Όποιος ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο έγγραφο, μπορεί να το βρει εκεί, με εξαίρεση κάποιες χώρες που αναφέρονται στο παρακάτω μήνυμα και δεν έχουν στείλει στοιχεία.

Με εκτίμηση,
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη WFOT

 Dear Colleagues,
Thank you to all the Member Organisations who provided information to complete the "Working as an Occupational Therapist in Another Country" document. As you may be aware the WFOT receives many requests from occupational therapists seeking information on the requirements to practice in a different country to their own. Included in this document are guidelines for individuals to consider when relocating to another country.
Please note that at present, this document does not include information about working in the following countries Bangladesh, Brazil, Croatia, Cyprus, Iran, Italy, Latvia, Macau, Mexico, Namibia, Peru, Russia, Spain, Tanzania, Thailand, Uganda and Zimbabwe. The WFOT would be happy to receive updated information from these member organisations to be included in this publication
The document is available on the WFOT website www.wfot.org > Resource Centre > General.