Λόγω μεταφοράς του hosting σε νέους server, παρακαλούνται
οι κάτοχοι λογαριασμών mail στο domain: ergotherapists.gr (δηλ. [όνομα]@ergotherapists.gr)
να αποθηκεύσουν όποια μηνύματα αλληλογραφίας θεωρούν σημαντικά
μέχρι την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013,
γιατί μετά την μεταφορά θα χαθούν.

Εκ της ομάδας υποστήριξης ιστοσελίδας