Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα του Facebook της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας έχει αλλάξει σε: www.facebook.com/thewfot
Επιπλέον η Ομοσπονδία είναι τώρα και στο Twitter @thewfot

Με εκτίμηση,
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στηWFOT