Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες για το 19ο Πανευρωπαικό Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης το οποίο θα πραγματοποιηθεί μαζί με το αντίστοιχο ετήσιο Γαλλικό συνέδριο στη Μασσαλία 29-31 Μαίου 2014. Το κεντρικό θέμα είναι το ICF, και καλούνται Ευρωπαίοι Ε/Θ να συμμετέχουν και να στείλουν περιλήψεις στα Αγγλικά με προθεσμία ως τα τέλη Οκτώβρη.


Με εκτίμηση,
Κατερίνα Βένερη,
εκπρόσωπος του ΣΕΕ στο Συμβούλιο Ε/Θ για τις Ευρωπαικές Χώρες (COTEC)

Dear COTEC members,
The 19th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine will be held together with the 29th annual congress of the French society of physical and rehabilitation medicine in Marseille, France, on 26-31 May 2014.
The main theme is about the ICF, and one session will especially be focussed on the home-based approach, whether it concerns returning at home, offering some rehabilitations sessions at home or helping in achieving occupations at home.
Géraldine DESPRES, head of the OT school of Marseille, has been asked to encourage European OTs to present their own experience in this field. We believe it is important for OTs to attempt this congress and share our work and outcomes with other professionals.
The abstract (in English) has to be sent before the end of October, as the lecture committee will be held in January.
Would you please be so kind to forward this information to OTs from your country who might be interested?
For further information, please visit the website http://www.esprm2014.com or contact Géraldine DESPRES at geraldine.despres@univ-amu.fr
Thank you to all of you for your cooperation.
Best wishes
Cynthia
French alternate