Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στο παρακάτω μήνυμα θα βρείτε αίτημα για Εργοθεραπευτές ειδικούς για να συμμετάσχουν σε παγκόσμια online έρευνα του Σουηδικού Ινστιτούτου Karolinska για την ανάπτυξη του ICF και ειδικότερα για τις Δ.Ε.Π.Υ. και Δ.Α.Φ.
Παρακαλώ διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω προϋποθέσεις 1 και 2 (με κόκκινη υπογράμμιση) για τη συμμετοχή στην έρευνα.
Όσοι ενδιαφέρονται ή έχουν να προτείνουν κάποιον, να επικοινωνήσουν μαζί μου στο: arispap@hol.gr
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο συνημμένο.
Με εκτίμηση,
Άρης Παπαγεωργίου
Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη WFOT

Dear Madam/Sir,
With this e-mail, we would like to ask your assistance in finding health professionals within the field of occupational therapy for our worldwide online expert survey. The expert survey will be conducted as part of a larger project that is being carried out at the Karolinska Institutet Center of Neurodevelopmental Disorders (KIND) in Sweden. In this project, ICF Core Sets for Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) and Autism Spectrum Disorder (ASD) will be developed.
The International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) was developed by the World Health Organization (WHO) to provide a comprehensive, universally accepted framework for the description of health-related functioning. ICF Core Sets are subgroups of ICF categories that are selected to capture those aspects of functioning that are most likely to be affected by specific health conditions. The objective of the expert survey will be to explore the expertsʼ perspective on challenges and problems that patients with ADHD and ASD typically face in their daily lives. Further information about this project can be found in the attached summary.
In order for us to find experts in occupational therapy, related to the treatment of ADHD and ASD, we ask your assistance in identifying or recommending experts in your country who meet the following inclusion criteria:
1.  Experience in the treatment of individuals with ADHD or ASD for at least five years.
2.  Fluent in English to contribute to the survey.
We would be very grateful if you could provide us name and contact information (e.g. e-mail) for the experts you have in mind.
We thank you in advance for your collaboration and look forward hearing from you.
Yours sincerely,