Διαβάστε την επιστολή του ΣΕΕ στο Υπουργείο Οικονομικών και τις σχετικές απαντήσεις.