ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ WeDO, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ως Τοπικός Εταίρος.

Το WeDO είναι ένα Ευρωπαϊκό πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο Σ.Ε.Ε. συμμετέχει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, μέσω της Γεν.Γραμματέα του Δ.Σ. Μαίρης Καραμπέτσου , από την Άνοιξη του 2012. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από μια διευθύνουσα ομάδα αποτελούμενη από 18 εταίρους από 12 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης , που ενδιαφέρονταν να εργαστούν μαζί για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια.

Στόχος του έργου ήταν να δημιουργηθεί μια μόνιμη και ανοικτή Ευρωπαϊκή Εταιρική Συμμαχία των Ευρωπαϊκών, εθνικών και περιφερειακών / τοπικών φορέων, αφοσιωμένων στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και στην καταπολέμηση της κακοποίησης των ηλικιωμένων. Για το σκοπό του έργου, μια εθνική συμμαχία των ενδιαφερομένων συστάθηκε σε κάθε χώρα εταίρο για να εντοπιστούν τα κενά, να συμβάλλει στην συγγραφή ενός Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας Υπηρεσιών Μακροχρόνιας Φροντίδας και να αναπτύξει μια εθνική στρατηγική για την προστασία της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια. Ομοίως, μία Ευρωπαϊκή συμμαχία συγκέντρωσε τα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να βοηθήσει τη συντονιστική ομάδα WeDO στην ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής στρατηγικής. Στην Ελληνική Συμμαχία συντονιστής είναι η Μ.Κ.Ο. 5Οκαι Ελλάς και συμμετέχουν άλλοι 12 εταίροι και συγκεκριμένα η ΜΚΟ Γραμμή Ζωής, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, η Γ.Γ.Ι.Φ., το Ε.Κ.Κ.Α., ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών., ο Συνήγορος του Πολίτη, η Εταιρεία Alzheimer Hellas, η Εταιρεία νόσου Alzheimer και συναφών διαταραχών, η ΠΕΜΦΗ, το περιοδικό Αυτονομία – Αναπηρία Τώρα και το Κέντρο Εργοθεραπείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Η Εθνική Συμμαχία έθεσε ως βασικό πρόβλημα στη χώρα μας τη μη δικτύωση των αρμόδιων φορέων και την παντελή έλλειψη ολοκληρωμένων πολιτικών για τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Μέσα από τις συνεχείς συναντήσεις της Συμμαχίας αναπτύχθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις προς την Πολιτεία. Η δέσμευση των μελών της Συμμαχίας πως θα συνεχίσουν ως Δίκτυο να «μάχονται» για τα δικαιώματα και την κατάλληλη υποστήριξη των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας είναι η πρώτη επιτυχία αυτής της συνεργασίας.

 

Ήδη εκδόθηκε ένας Ευρωπαϊκός Οδηγός με τίτλο: «Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας για τις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας» (European Quality Framework of Long-term Care Services) που περιλαμβάνει συστάσεις για συμμετοχική ποιοτική ανάπτυξη και εργαλεία ελέγχου καθώς και αρχές και κατευθυντήριες γραμμές για αξιοπρέπεια και ευημερία στην Τρίτη Ηλικία. Ο Οδηγός αυτός, ο οποίος βρίσκεται στη βιβλιοθήκη του γραφείου του Συλλόγου, μεταφράστηκε και στα Ελληνικά και περιλαμβάνει 48 σελ.Α4.

 

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ποιότητας παρουσιάστηκε σε Συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 14 Νοεμβρίου 2012,  με παρουσία πολλών Ευρωβουλευτών και εκπροσώπων χωρών , με κάλυψη των εξόδων από την Ε.Ε. και αναδείχτηκε η σημασία του για την χάραξη πολιτικών φιλικές προς τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, ειδικά εκείνων που χρήζουν φροντίδας. Η εκπρόσωπος του AGE Plarform Anne-Sophie Parent ανέφερε τις συζητήσεις που γίνονται σε επίπεδο Ηνωμένων Εθνών για την υιοθέτηση του Χάρτη Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων καθώς και του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ποιότητας για τις Υπηρεσίες Μακροχρόνιας Φροντίδας και σε διεθνές επίπεδο. Tην Ελληνική Συμμαχία εκπροσώπησαν στο Συνέδριο ο Γ.Κουρούκλης, Πρόεδρος της Γραμμής Ζωής (Silver Alert), ο Κ.Προύσκας, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας Νόσου Αlzheimer, η Μ.Ράγγα, Project Manager της 50και Ελλάς και η Μ.Καραμπέτσου Γεν.Γραμματέας του Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε και Επιστ.Υπεύθυνη του Κέντρου Εργοθεραπείας Δήμου Ηρακλείου Αττικής..

 

Η Εθνική Συμμαχία WeDO αποφάσισε να συνεχίσει τη δράση της και μετά το τέλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης και ελπίζει στη συνεργασία των κρατικών φορέων αλλά και τη διεύρυνσή της με νέα μέλη. . Ήδη εκπρόσωποι της εθνικής συμμαχίας συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές και διεθνείς συναντήσεις για θέματα σχετικά με τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

 

Ο Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών θα συνεχίσει να αποτελεί ενεργό μέλος της Εθνικής Συμμαχίας, όπως ομόφωνα ψήφισε το Δ.Σ. σε πρόσφατη συνεδρίαση του, γιατί η δικτύωση των συμμετεχόντων φορέων μέσα στη συμμαχία είναι ιδιαίτερα σημαντική και ωφελεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη.