Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας στην Έρευνα για τη Ψυχική Υγεία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σας ενημερώνουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία παρατάθηκε μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2013, οπότε όσοι συνάδελφοι δεν πρόλαβαν να συμμετάσχουν μπορούν να το κάνουν τώρα. Παρακάτω θα βρείτε το σχετικό μήνυμα καθώς και το αρχικό μήνυμα της WFOT.

Με εκτίμηση,

Άρης Παπαγεωργίου

Εκπρόσωπος του ΣΕΕ στη WFOT

Thank you for your support and to the many occupational therapists who have already responded to the World Federation of Occupational Therapists (WFOT) Mental Health Survey. The deadline for responses has been extended to the 15th February 2013 to enable as many colleagues as possible to make their contribution to this significant global information gathering opportunity for the WFOT.
The input of occupational therapists from around the world is greatly needed to assist the WFOT to better position globally the occupational therapy profession as an essential contributor to mental health services.
The results from this survey will enable the WFOT to understand occupational therapy practice internationally across many dimensions (services, tools and professional preparation) and to identify the range of needs you have in order to offer quality services in a variety of settings.
The results will also inform the WFOT of the current issues facing occupational therapists practicing directly and indirectly in mental health. It will serve to identify the facilitators or barriers to increasing the quality and scope of occupational therapy mental health practice in the service delivery systems, general medical services and primary health care. The results will also shape the development of strategies and resources to support more occupational therapists in contributing to this vital area of our practice base.
Please disseminate this message and survey link http://svy.mk/VaBK84 to occupational therapists as widely as possible, including all fields of practice within your country and networks. Responses are due by the 15th February.
Thank you again for your support,
E Sharon Brintnell
From: WFOT 
Sent: Tuesday, 15 January 2013 9:50 AM
Subject: WFOT: Mental Health Survey - for info/response - circulation
Importance: High
Member Organisations, Delegates, Alternate Delegates, Regional and Contributing Members, Executive, PCos
Dear Colleagues,

Your input is greatly needed to assist the World Federation of Occupational Therapists (WFOT) to better position globally the occupational therapy profession as an essential contributor to mental health services. There is a growing burden of mental illness on health services internationally. With a world community of occupational therapists we can make a difference in many regions under served by health professionals and in communities where mental health services exists but lack positions for occupational therapists.

To do this, the WFOT needs to understand occupational therapy practice internationally across many dimensions (services, tools and professional preparation) and to identify from all of you the range of needs you have in order to offer quality services in a variety of settings.

The results of the survey will inform the WFOT of the current issues facing occupational therapists practicing directly and indirectly in mental health. It will serve to identify the facilitators or barriers to increasing the quality and scope of occupational therapy mental health practice in the service delivery systems, general medical services and primary health care. The results will also shape the development of strategies and resources to support more occupational therapists in contributing to this vital area of our practice base.
We urge WFOT Member Organisations, Regional Groups and Contributing Members to disseminate this message and survey link http://svy.mk/VaBK84 to occupational therapists within their country and networks. We are seeking responses by the 31st January 2013 from occupational therapists in all fields of practice.
I welcome your support,
E Sharon Brintnell
___________________________________________________
Professor E Sharon Brintnell, Dip P & OT, BOT, MSc FCAOT, CDMP
President
World Federation of Occupational Therapists (WFOT) 
Email: admin@wfot.org.au 
Website: www.wfot.org