Η αστική μη κεδροσκοπική εταιρεία ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ιδρύθηκε με σκοπό την προαγωγή του παιχνιδιού κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας και τη διασφάλιση του δικαιώματος των παιδιών στο παιχνίδι, για την κινητική, γνωστική, συναισθηματική και κοινωνική τους ανάπτυξη.

Η φιλοσοφία του ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ:

Πιστεύουμε ότι το ελεύθερο παιχνιδι είναι δικαίωμα κάθε παιδιού.
Πιστεύουμε πως το παιχνιδι είναι σημαντικό για την υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών.
Πιστεύουμε ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα να παίζουν σε ασφαλείς, δημιουργικούς χώρους, που να προάγουν τη φαντασία και την ομαδικότητα.
Πιστεύουμε πως οι γονείς και οι παιδαγωγοί πρέπει να είναι αρωγοί στο παιχνίδι των παιδιών.
Πιστεύουμε στη συνεργασία και στη δικτύωση.
Πιστεύουμε στα παιδιά και στη δύναμη του παιχνιδιού.

Το ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των γονέων, των εκπαιδευτικών, των επαγγελματιών υγείας και της ευρύτερης κοινότητας σχετικά με τη σημαντικότητα του παιχνιδιού και τη διερεύνηση πρακτικών τρόπων για την προαγωγή του ελεύθερου παιχνιδιού.

www.paizontas.gr

www.facebook.com/paizontas