παρακαλείται ο/η συνάδελφος που κατέθεσε στη EUROBANK -υποκατάστημα Αγίου Δημητρίου- στις 17/1/2012 60 ευρώ για τη συνδρομή του και 17 ευρώ για τη WFOT να στείλει τα αποδεικτικά στο σύλλογο με fax (2103228979)    ή με email info@ergotherapists.gr γράφοντας πάνω το ονοματεπώνυμο του γιατί δεν αναφέρεται. Επίσης να τηλεφωνήσει στο σύλλογο για να επιβεβαιώσει ότι τα λάβαμε.

ευχαριστούμε

εκ της γραμματείας